HUISREGLEMENT

Art.1. Elke persoon of groep die het terrein van BattleKart betreedt, is zonder voorbehoud onderworpen aan dit huisreglement en de uitbreidingen ervan (algemene verkoopvoorwaarden, toegangsvoorwaarden …) en aanvullingen in de vorm van affiches en pictogrammen, die zich rond en in het gebouw bevinden. Bovendien is elke persoon of groep verplicht zich te houden aan de instructies en richtlijnen van het personeel van de vestiging, op de parkeerplaats, in de bar en op de pistes en hun directe omgeving.

Art.2. BattleKart is toegankelijk voor het publiek tijdens de openingsuren die aan de ingang van het complex zijn weergegeven, en die op onze website kortrijk.battlekart.com te consulteren zijn.

Art.3. Behalve in het geval van een uitzondering toegestaan door de directie, hebben personen die zich niet op voorhand voor een spel hebben ingeschreven en de toegangsprijs niet hebben betaald géén toegang tot de piste.

Art.4. De directie kan om technische redenen of overmacht altijd een voorlopige of definitieve sluiting van de vestiging opleggen zonder dat iemand aanspraak kan maken op een (schade)vergoeding.

Art.5. De toegang tot de gebouwen is strikt verboden:

  • voor personen die vergezeld zijn van dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden, op vertoon van de betreffende kaart);
  • voor personen onder invloed van alcohol of drugs of in staat van abnormale opwinding;
  • voor personen onder invloed van psychotrope stoffen;
  • voor mensen die onhygiënisch zijn;
  • voor kinderen jonger dan 12 jaar die niet begeleid worden door een volwassene die in staat is om toezicht op hen te houden. Indien het kind wordt begeleid door een andere volwassene dan een ouder, dan is een schriftelijke toestemming van een ouder vereist.

Art.6. Het is verboden te roken binnen de gebouwen van BattleKart, inclusief de panoramabar.

Art.7. In het BattleKart-gebouw is het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties en etenswaren niet toegestaan. Het is ook verboden om drank en voeding (zelfs indien ze in onze bar aangekocht werden) mee te nemen naar de instapzone.

Art.8. Het is verboden om de andere spelers te ergeren door gebaren, handelingen of houdingen die niet in overeenstemming zijn met het respect voor anderen of een sportieve houding.

Art.9. BattleKart is een familiecomplex. Daarom behoudt de directie zich het recht voor om elke speler of klant uit te sluiten die, in zijn woorden, gebaren of houding, in strijd is met wat de Belgische wet gewoonlijk “goede zeden” noemt. Het gaat dus om elke houding, elk gebaar of elke gedragswijze van seksuele of obscene aard. Wat de fotobooth betreft, gaat het om (zelfs gedeeltelijke) naaktheid, die wordt belicht om te worden gefotografeerd. Indien er in de fotobooth foto’s worden gemaakt die door het personeel van BattleKart als ongepast worden beschouwd, zullen deze worden verwijderd. Ze zullen niet worden gepubliceerd op de Facebookpagina van het bedrijf noch worden verstuurd op verzoek van de klant.

Art.10. Tijdens de activiteit zijn de klanten verantwoordelijk voor het respecteren van de aanwezige regels en de veiligheidsinstructies.

Buiten het kader van de activiteit wijst de directie van BattleKart elke verantwoordelijkheid af in geval van ongevallen die worden veroorzaakt door de klanten binnen het complex en op het parkeerterrein. Klanten zijn verantwoordelijk voor de schade die zij toebrengen aan derden, aan apparatuur en gebouwen.

Art.11. De directie en het personeel van BattleKart kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de diefstal, de verdwijning of de beschadiging van voorwerpen (bv. een bril) of de kledij van spelers of klanten. Er zijn gratis beveiligde kluisjes beschikbaar voor spelers die hun persoonlijke bezittingen gedurende het spel willen achterlaten. Elastieken (om lang haar vast te binden) en brillenkoorden zijn tegen betaling beschikbaar voor spelers die dit niet (bij) zouden hebben.
BattleKart wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of beschadiging van voertuigen die op de parkeerplaats van het complex geparkeerd staan.

Art 12. BattleKart heeft geen kinderopvang. Zorg er dus voor dat er iemand aanwezig is om op de kinderen te passen die niet kunnen deelnemen aan het spel.

Art.13. Het niet-naleven van dit reglement kan leiden tot de uitsluiting van een speler zonder terugbetaling of andere vorm van compensatie. BattleKart behoudt zich ook het recht voor om een persoon (of het nu een speler is of niet) die zich niet aan het huisreglement houdt, uit te sluiten van het complex.

Art.14. Zonder afbreuk te doen aan een eventueel rechtsmiddel, zal de directie van BattleKart oordelen over de eventuele gevolgen die moeten worden verleend aan elk geval dat niet is opgenomen in dit huisreglement. Klachten of suggesties van welke aard dan ook zullen schriftelijk aan de directie worden gericht.

Art.15. BattleKart is bevoegd om binnen haar vestigingen media (foto’s of andere) te maken en deze vrij te verspreiden.

Art.16. Dit huisreglement zal duidelijk zichtbaar en permanent in het BattleKart-gebouw worden opgehangen.

Art.17. In geval van een ernstig geschil zijn enkel de rechtbanken van Doornik bevoegd.